Kyrkkaffe-GSFörsamlingsgemenskap där kristna är få

De kristna i Främre Asien är en liten minoritet i en svår miljö. Det stöd och den gemenskap som församlingen erbjuder de kristna är ovärderlig. Undervisning i den kristna tron är en viktig del av detta.
Vad ger vi?
Vår advents- och julgåva stöder de kristna i Främre Asien, genom att ge dem möjlighet till ett levande kristet församlingsliv.
Tack för din gåva!

Läs mer ...

Finns-det-en-GudFinns det en Gud? Och duger jag i så fall för Honom? SLEF-Medias två senaste böcker söker svar på tillvarons stora frågor.

I Finns det en Gud? En analys av vetenskapens relation till tron tar sig SLEF:s verksamhetsledare Göran Stenlund (utgående från boken Guds dödgrävare: Har vetenskapen begravt Gud? av John Lennox) an påståendet att vetenskapen har bevisat att det inte finns någon Gud. Stämmer detta påstående, eller pekar vetenskapen i en helt annan riktning?

Duger-jag-for-GudDuger jag för Gud? slår läsaren följe med teologie doktor och SLEF:s tidigare hemlandsledare Leif Erikson som, utgående från Martin Luthers Stora Galaterbrevskommentar, citerar och kommenterar reformatorn.

Läs mer ...

Ordforandeklubba-0Anmälningsärenden och beslut  från SLEF:s styrelses sammanträden 30.6.2017 i Vörå och 23.9.2017 i Tallinn.

Läs mer ...

Stenlund-Goran-14.09.18-2SLEF:s verksamhetsledare Göran Stenlund har meddelat föreningens styrelse att han har för avsikt att gå i pension under våren 2018. Vid sitt sammanträde den 20 maj 2017 noterade styrelsen Göran Stenlunds meddelande och accepterade samtidigt hans erbjudande att kvarstå i tjänsten till den 31 juli 2018.

*   *   *

Haggblom-Albert-14.01.25-2Till ny verksamhetsledare har styrelsen kallat pastor Albert Häggblom, som för närvarande arbetar som hemlandsledare i SLEF. Albert Häggblom har ställt sig positiv till styrelsens kallelse. Detta innebär att Albert Häggblom kommer att efterträda Göran Stenlund som verksamhetsledare i SLEF från och med den 1 augusti 2018.

Det-heliga-hjartats-kapell

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) återupptar firandet av svenskspråkiga gudstjänster i Helsingfors.

Traditionen går så långt tillbaka som slutet av 1800-talet, då såväl svensk- som finskspråkiga gudstjänster och andra samlingar började hållas i det bönehus vid Fredriksgatan 42 som efter år 1930 började benämnas Lutherkyrkan. Från år 1905 hölls motsvarande verksamhet parallellt även i Åggelby och från år 1906 i Berghäll. Gudstjänstverksamheten i Lutherkyrkan pågick fram till 1980-talet då fastigheten såldes. År 2016 återinvigdes Lutherkyrkan för gudstjänstbruk och där ordnas nu regelbunden verksamhet främst på finska och engelska.

Den 10 september 2017 kl. 15.00 återupptar SLEF sin långa tradition av gudstjänster på svenska i Helsingfors med firandet av högmässa i Det heliga hjärtats kapell vid Kristinegatan 1 i Berghäll. Kapellet ägs av Finska Lutherska Evangeliföreningen (Sley). Vid denna första högmässa predikar föreningens ordförande Ingvar Dahlbacka medan hemlandsledare Albert Häggblom är liturg. Som kantor fungerar musiksekreterare Niklas Lindvik och med sång medverkar kören EvangeliVox. Under predikan hålls söndagsskola för barnen.

Mässorna ordnas därefter varannan söndag på samma plats och vid samma tidpunkt 24.9, 8.10, 22.10, 19.11, 3.12 och 17.12. Undantaget är söndagen 5.11 kl. 13.00 då en tvåspråkig reformationsfest och högmässa hålls i Lutherkyrkan på Fredriksgatan 42 tillsammans med Sley.

Kontaktperson:
Hemlandsledare Albert Häggblom
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 050 537 5790

Ordforandeklubba-0Anmälningsärenden och beslut  från SLEF:s styrelses sammanträde 20.5.2017 i Åbo.

Läs mer ...

I-narbild-GS

Författaren till SLEF-Medias bok Mamman, Gerd Snellman, medverkar i intervjuprogrammet I närbild på Himlen TV7. Det halvtimmeslånga avsnittet sänds följande dagar och tider:

  • Söndag 25.6.2017 kl. 21.15 (repris: onsdag 28.6.2017 kl. 21.15)
  • Söndag 27.8.2017 kl. 21.15 (repris: onsdag 30.8.2017 kl. 21.15)

Programmet kan också ses på nätet via denna länk. Läs mer om den självbiografiska boken Mamman via denna länk.

Vasakansli-tillfalligt

På grund av renoveringsarbeten i Kursgården vid Evangeliska folkhögskolan i Vasa, där SLEF:s kansli och SLEF-Medias bokhandel verkar, kommer såväl kansliet som bokhandeln att flytta till nya, tillfälliga utrymmen.

Från och med 5.6.2017 finns SLEF:s kansli på adressen Strandgatan 22B, medan SLEF-Medias bokhandel (tfn 050 400 9135) finns på adressen Strandgatan 22A. Postadress till såväl SLEF:s Vasakansli som SLEF-Media kommer att vara Strandgatan 22B, 65100 VASA.

Aktuella telefonnummer hittas via denna länk.

Ordforandeklubba-0Anmälningsärenden och beslut  från SLEF:s styrelses sammanträde 25.3.2017 i Tammerfors.

Läs mer ...

Jeppo-09.08.09-GoranS

Från och med tisdagen den 7 mars 2017 sänds en TV-programserie med rubriken Vi vill se Jesus från SLEF:s missionsfest 2016 i Jeppo.

Sändningstiderna är följande:

Kristinestads TV, tisdagar kl 19.00
Jakobstads TV, söndagar kl 18.00
Malax TV, söndagar kl 18.00

OBS: Programmen kan också ses på Malax TV:s webbplats www.malaxtv.fi/videoarkivet.