Tolv tv-program från SLEF:s årsfest 28.6–1.7.2018 i Terjärv kan ses i följande lokal-tv-kanaler:

  • Malax TV: söndagar kl. 17.00 med början 10.3
  • Jakobstads TV: söndagar kl. 18.00 med början 17.3
  • Kristinestads TV: söndagar kl. 18.00 med början 24.3

Programmen kan också ses via Malax TV:s videoarkiv.

Pojke-i-badd-Ingrid-MutaiNödhjälp med andliga förtecken i Kenya

Vad ger vi?
Vår advents- och julgåva förmedlar mediciner, hjälp med skjuts till sjukhuset, filtar, mat och utsäde till hem i västra Kenya. Den konkreta hjälpen förknippas med andliga samtal, bön och bibelläsning. Missionens nödhjälp når också dem som bor avlägset dit inga hjälporganisationer vanligen söker sig.

Tack för din gåva!

Läs mer ...

Ordforandeklubba-0Anmälningsärenden och beslut  från SLEF:s styrelses sammanträde 5.5.2018 i Helsingfors.

Läs mer ...

Gloria-18.04.01-DavidS-6

Musikmässan GLORIA är gjord i mitten av 1990-talet för kören Oslo Gospel Choir. Musiken är komponerad av Tore W Aas, medan texten är skriven av Hans-Olav Mørk och Tore W Aas.

GLORIA-mässan framfördes påskdagskvällen 1.4.2018 i Trefaldighetskyrkan i Vasa av solister, ett sexmannaband och en 80-personers kör bestående av körerna Evangelicum och EvangeliVox samt ett antal projektsångare. Dirigent var Mikaela Malmsten-Ahlsved och kapellmästare Niklas Lindvik.

Framförandet 1.4.2018 filmades av Camilla Andersson och kan nu ses på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=WCKdB3pQ8xM

Ordforandeklubba-0Anmälningsärenden och beslut  från SLEF:s styrelses sammanträde 24.3.2018 i Helsingfors.

Läs mer ...

Vasa-16.10.28-EC-skiss(EC-skiss 28.10.2016 av Arkitektbyrå Aitoaho&Viljanen)

Genom åren har samarbetet mellan Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) varit gott. Under det senaste halvseklet har SLEF anordnat hundratals samlingar i Vasaskolans festsal och övriga utrymmen. Där har deltagare från hela Österbotten och från övriga delar av Svenskfinland samlats till större och mindre evenemang av olika slag.

Läs mer ...

Arsfesten-17.06.30-Vora-GoranS-6

Från och med mars månad 2018 sänds en TV-programserie med rubriken Nåd i Kristus från SLEF:s årsfest 2017 i Vörå.
Serien är producerad av Jakobstads TV med Fredrik Sandberg i spetsen.

Sändningstiderna är följande:

Kristinestads TV, onsdagar kl 19.00
Jakobstads TV, söndagar kl 18.00  OBS: JTVP börjar sända sön 8.4, del 1 och 2.
Malax TV, söndagar kl 18.00

OBS: Programmen kan också ses på Malax TV:s webbplats www.malaxtv.fi/videoarkivet.

Klemets-Tomas-06SLEF:s styrelse har kallat pastor Tomas Klemets, Vörå, till ny hemlandsledare för SLEF från 1.8.2018, då SLEF:s nuvarande hemlandsledare Albert Häggblom övergår till tjänsten som SLEF:s verksamhetsledare.

Ordforandeklubba-0Anmälningsärenden och beslut  från SLEF:s styrelses sammanträden 25.11.2017 i Helsingfors och 12.1.2018 i Vasa.

Läs mer ...

MammanGerd Snellman, författare till SLEF-Medias bok Mamman, medverkar i ett avsnitt av Yles intervjuserie Himlaliv. Fokus ligger på det som även behandlas i Snellmans självbiografiska bok, nämligen relationen till hennes son och dennes utdragna kamp med drogmissbruk.

Se programmet via denna länk.

Läs mer om och beställ boken Mamman via denna länk.