Mattnas-14.09.13a-80ar-SarelinB-6

Den 5 augusti 1934 invigdes Mattnäs bönehus i Nagu. Bönehuset hade byggts nära en ångbåtsbrygga och hade därför ett ypperligt läge på den tiden.

Vid bönehuset 80-årsjubileum den 13 september 2014 var 63 personer närvarande. Kjell Granström höll inledningsandakten och Ingvar Dahlbacka festtalet. Birgitta Sarelin föredrog bönehusets historik och ledde programmet.

Strängbandet och en del av kapellförsamlingens barnkör under ledning av Ami Taulio stod för sångprogrammet. Jubileet avslutades med Sionsharpans sång nr 476, Dagen är liden, sol sjunker ner.  (Alla foton: Birgitta Sarelin)

Mattnas-14.09.13b-80ar-SarelinB-6

Mattnas-14.09.13c-80ar-SarelinB-3Strängbandet sjöng ur Sionsharpan. Foto Birgitta Sarelin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granstrom-Kjell-14.09.13-Mattnas-SarelinB-3Kjell Granström höll inledningsandakten. Foto Birgitta Sarelin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahlbacka-Ingvar-14.09.13-Mattnas-SarelinB-3Ingvar Dahlbacka höll festtalet, liksom han hade gjort vid det förra jubileet tio år tidigare. Foto Birgitta Sarelin.