Diakonissor-IMutaiGåvan går till församlingsanställda i Kenya!

De insamlade medlen stöder lokala församlingsanställda i västra Kenya: präster, evangelister och diakonissor.

De lokala församlingarnas egna insatser till lönerna har ökat från år till år, men fortfarande är bidraget utifrån till stor glädje. De kyrkligt anställda i Kenya har trots detta låg inkomstnivå i förhållande till andra i samhället.

För att uppmuntra dem att stanna kvar i kyrkans tjänst ges även stöd till familjernas skolgång, som är en stor utgiftspost i dagens Kenya.

Tack för din gåva! Må Gud välsigna givare och mottagare!

Bankkonto i Finland:
IBAN:  FI45 4055 1120 0020 96, BIC:  HELSFIHH
Ange under ”meddelande”: SLEF, fasteinsamling 2020 samt din egen församling!

MobilePay: 74262 SLEF YM Kenya

I Sverige:
Plusgiro 27 35 98-3

Tillståndsnummer:
Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1–31.12.2020