Hander-2009.01.28-SoKlemets

Här finns böneämnen förmedlade av SLEF:s utsända. De delas via SLEF:s webbplats i syfte att nå många förebedjare.

Tacka för att Atemo församling firat gemensam högmässa efter över tre år av spilttring!

Tacka för en lyckad konsultarbetsresa till Kenya för Magnus Dahlbacka i september 2018!

Be för förnyandet av uppehållstillstånd i Främre Asien och för arbetstillstånden i Kenya för Chamilla och Kristian Sjöbacka från hösten 2018!

Be för fred och lugn i Etiopien efter att gränsen öppntas till grannlandet Eritrea!

Be för slutfasen av bibelöversättningen till samburuspråket!

Tacka för att ljudkorten med bibelböcker på samburu har god åtgång i Samburu, Kenya! Be för dem som tagit del av Jesusfilmen på samburuspråket! Be för alla som på detta sätt möter Jesus!

Be om välsignelse över de sju utgivna breven från Nya Testamentet som senast var det som trycktes på samburu! Be också för de muntliga bibelberättelserna som getts ut i form av telefonkort och nu sprids i Samburu!

Fortsätt att be för den försiktigt positiva utvecklingen på Atemo missionsstation i västra Kenya, där splittringen håller på att vändas i försoning! Be för deras nye präst Paul Okeyo! Be om fred och rättvisa för Atemo!

Be för de lutherska församlingarna i Izmir, Istanbul, Peshtera och Krusheva och för alla som är aktiva i dessa församlingar. Be att evangeliet får verka det verk som Gud vill! Be för den undervisning och utbildning som förmedlas till församlingsmedlemmarna! Be om fred i landet!

Be för religionsinstitutet Elrim och dess ansvariga, be för planeringen, kurserna, deltagarna och adminsitrationen!

Tacka för skörd i västra Kenya!

Be om fortsatt fred i Kenya!