LTS-2020-HOrori

Ge en gåva till teologiestuderande i Etiopien!

Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka är en växande kyrka, särskilt i landets södra delar. Det behövs fler ledare för församlingarna.

De medel som samlas in via sommarinsamlingen används för att undervisa framtida lokala ansvarsbärare. Konkret innebär gåvan ett stöd till kursverksamhet, utbildning och mentorskap.

Bankkonto: IBAN: FI45 4055 1120 0020 96
Ange under ”meddelande” SLEF:s sommargåva 2020 samt din egen församling!

Mobile Pay: 70448

Tack för din gåva! Må Gud välsigna givare och mottagare!