Vasakansli-tillfalligt

På grund av renoveringsarbeten i Kursgården vid Evangeliska folkhögskolan i Vasa, där SLEF:s kansli och SLEF-Medias bokhandel verkar, kommer såväl kansliet som bokhandeln att flytta till nya, tillfälliga utrymmen.

Från och med 5.6.2017 finns SLEF:s kansli på adressen Strandgatan 22B, medan SLEF-Medias bokhandel (tfn 050 400 9135) finns på adressen Strandgatan 22A. Postadress till såväl SLEF:s Vasakansli som SLEF-Media kommer att vara Strandgatan 22B, 65100 VASA.

Aktuella telefonnummer hittas via denna länk.