Stenlund-Goran-14.09.18-2SLEF:s verksamhetsledare Göran Stenlund har meddelat föreningens styrelse att han har för avsikt att gå i pension under våren 2018. Vid sitt sammanträde den 20 maj 2017 noterade styrelsen Göran Stenlunds meddelande och accepterade samtidigt hans erbjudande att kvarstå i tjänsten till den 31 juli 2018.

*   *   *

Haggblom-Albert-14.01.25-2Till ny verksamhetsledare har styrelsen kallat pastor Albert Häggblom, som för närvarande arbetar som hemlandsledare i SLEF. Albert Häggblom har ställt sig positiv till styrelsens kallelse. Detta innebär att Albert Häggblom kommer att efterträda Göran Stenlund som verksamhetsledare i SLEF från och med den 1 augusti 2018.