Erikson-Leif-Stenlund-Goran-17.11.15

Leif Erikson och Göran Stenlund, författare till varsin nyutgiven bok på SLEF-Media.

Finns-det-en-GudFinns det en Gud? Och duger jag i så fall för Honom? SLEF-Medias två senaste böcker söker svar på tillvarons stora frågor.

Finns det en Gud? En analys av vetenskapens relation till tron tar sig SLEF:s verksamhetsledare Göran Stenlund (utgående från boken Guds dödgrävare: Har vetenskapen begravt Gud? av John Lennox) an påståendet att vetenskapen har bevisat att det inte finns någon Gud. Stämmer detta påstående, eller pekar vetenskapen i en helt annan riktning?

Duger-jag-for-GudDuger jag för Gud? slår läsaren följe med teologie doktor och SLEF:s tidigare hemlandsledare Leif Erikson som, utgående från Martin Luthers Stora Galaterbrevskommentar, citerar och kommenterar reformatorn.

Bägge dessa böcker kompletterar varandra på ett bra sätt: den ena är apologetisk, den andra är själavårdande. Böckerna kan förhoppningsvis vara till stöd och hjälp för den som antingen intellektuellt eller själsligt brottas med frågor kring Guds existens och dess konsekvenser.