Klemets-Tomas-06SLEF:s styrelse har kallat pastor Tomas Klemets, Vörå, till ny hemlandsledare för SLEF från 1.8.2018, då SLEF:s nuvarande hemlandsledare Albert Häggblom övergår till tjänsten som SLEF:s verksamhetsledare.