Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 5.5.2018 i Helsingfors:

Gloria. Musikmässan Gloria med text av Hans-Olav Mørk och musik av Tore W Aas framfördes påskdagskvällen 1.4.2018 i den fullsatta Trefaldighetskyrkan i Vasa av solister, ett sexmannaband och en 80-personers kör bestående av körerna Evangelicum och EvangeliVox samt ett antal projektsångare. Dirigent var Mikaela Malmsten-Ahlsved och kapellmästare Niklas Lindvik.

Familjetillökning. Familjen Johanna och Jonny Wargh i Istanbul utökades 7.4.2018 med dottern Maja Inci Alice Wargh.

Terminshäfte. Ett 116-sidigt terminshäfte som presenterar SLEF:s fester, läger och andra samlingar under sommarhalvåret 2017 har i april postats till omkring 5 000 hushåll och till alla församlingar i Borgå stift. Häftet innehåller även SLEF-Medias bokkatalog.

Nya blad. I samband med SLEF:s årsfest i Terjärv 28.6–1.7.2018 lanserar SLEF-Media en ny bok med titeln Nya blad. Boken innehåller korta, tänkvärda andakter av ett 15-tal skribenter från olika delar av Svenskfinland och påminner därmed om den tidigare utgivna boken Uppsprickande molntäcke (SLEF-Media, 1999). Projektet har beviljats ett bidrag om 300 euro av Fruntimmers Bibelföreningen i Åbo rf.

Fortsatt tjänstgöring som missionärer. Alf och Mona Wallin samt Rut Åbacka har tackat ja till styrelsens kallelse till fortsatt tjänstgöring som missionärer i västra Kenya under en tvåårsperiod, Alf och Mona Wallin från slutet av år 2018, Rut Åbacka från sommaren 2019.

Evangeliska Centret. Evangeliska folkhögskolan flyttar i sommar hela sin verksamhet till det nyrenoverade och nybyggda Evangeliska Centret vid Korsholmsesplanaden 2 i Vasa. Likaså flyttar SLEF:s Vasakansli tillbaka till kursgårdens första våning, varvid SLEF-Media får större utrymmen än tidigare och kommer att öppna ett bokcafé. Evangeliska Centrets festsal med angränsande kök, matsal och andra utrymmen ska dels betjäna SLEF:s Vasaavdelning och Efos undervisning, dels välkomna deltagare från när och fjärran till SLEF:s regionala och nationella evenemang i Vasa. Enligt planerna kommer Evangeliska Centret att invigas första helgen i september, 1–2.9.2018.

Reserapport. Styrelsen har tagit del av SLEF:s missionslednings reserapport från Istanbuls lutherska kyrkas (ILK) och Turkietarbetets delegations gemensamma årliga konsultation i Istanbul 14–17.4.2018 och diskuterat de frågor som rapporten aktualiserat.

SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.

Fortsatt tjänstgöring som bibelöversättare. Styrelsen har beslutat att missionär Magnus Dahlbackas anställning som bibelöversättningskonsult anknuten till Wycliffe Raamatunkääntäjät ry (WRK) med arbetsuppgifter inom Bible Translation & Literacy (BTL) i Kenya, men med huvudsaklig bas i Finland, fortsätter under tvåårsperioden 2019–2020. Inom ramen för sin anställning gör Magnus Dahlbacka också besök i församlingar och SLEF:s avdelningar, bland annat för att informera om sådana bibelöversättningsprojekt som han är engagerad i.

Utökad personalstyrka inom barn- och ungdomssektorn. Styrelsen har kallat t.f. ungdomssekreterare Edny Fors till fortsatt tjänstgöring som heltidsanställd barn- och ungdomsarbetare i SLEF fram till 31.12.2020. Ungdomssekreterare Maria Forsblom är föräldraledig och tjänstledig fram till 31.12.2018. Därefter kommer hon under perioden 1.1.2019–31.12.2020 att på egen begäran tjänstgöra på 50 % deltid.

Ändrad tjänstebenämning, tjänstledighet. Förutsatt att teologie magister Samuel Erikson ordineras till präst i Borgå stift, ändras hans tjänstebenämning i SLEF från distriktsteolog till distriktspräst från och med dagen för prästvigningen. Förutsatt att han av domkapitlet i Borgå förordnas till tjänst i Vörå församling för tiden 1.8.2018–31.7.2019, beviljas han tjänstledighet från sin tjänst i SLEF för nämnda tid. [Anmärkning: Samuel Erikson ordinerades till prästämbetet 27.5.2018.]

Bönehus. Styrelsen har gett hemlandsledningen i uppdrag att under hösten 2018 utreda inställningen hos SLEF:s medlemmar i Närpes till en avyttring av Pjelax bönehus och eventuellt andra bönehus i Närpes samt därefter för styrelsen framlägga ett förslag till beslut under våren 2019.

Tjänsteställe. Styrelsen har fastställt att SLEF:s Vasakansli utgör den nya hemlandsledaren Tomas Klemets tjänsteställe fr.o.m. 1.8.2018.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2018 är 22.9 och 24.11.2018.

Göran Stenlund,
styrelsens sekreterare