Dickson-John


Senare under höstterminen, den 25–27 oktober 2019, ordnas på Evangeliska Centret i Vasa en ny upplaga av apologetikkonferensen Alltid redo!. Temat för konferensen är ”Tvivlarens guide till Bibeln”. Sändebudet har samtalat med konferensens tveklöst mest långväga gäst: Dr John Dickson från Sydney, Australien. 

Även om Dickson inte nödvändigtvis är särskilt välkänd hos oss i Finland är det ett faktum att han har en hel del på sin meritlista. Han är musiker, författare till ett 15-tal böcker, akademiker med doktorsgrad i antik historia – och har till och med en egen välgjord webbplats som bär hans namn. Men det förklarar inte nödvändigtvis varför han är på väg till just en apologetisk konferens. 

– Jag kommer inte från ett kristet hem, men under min skoltid hade jag en lärare som var kristen, och hon gjorde något som skulle vara strängt förbjudet i dag: Hon började bjuda hem oss skolungdomar på hamburgare, milkshake och bibelstudium. Jag minns att jag först tänkte att hon är som en häxa i sagorna, som först lockar med mat för att sedan försöka hjärntvätta oss.

Men farhågorna kom på skam. Läraren tog efter måltiden fram Bibeln och sade: ”Har ni några frågor?” Förutom att svara på frågorna läste hon också evangelierna och John Dickson, som innan dess hade ytterst lite kunskap om Jesus, drabbades med tiden av beundran för snickarsonen från Nasaret. 

– Först väcktes jag av fascination för Jesus, och så småningom blev jag också en Jesu lärjunge.

Det slår mig hur – paradoxalt nog – den fullständiga okunskapen om Jesus och allt vad kristen tro heter ibland kan vara just den jordmån som behövs för att det kristna budskapet verkligen ska kunna slå rot. Det är tankeväckande med tanke på den snabba avkristning som pågår. 

 

Vill göra Kristus känd 

John Dickson och flera av hans vänner hade samtidigt blivit kristna och de var ivriga att föra ut budskapet till både när och fjärran. Som kanal för detta valde de musiken. De startade ett band, som sedermera kom att bli deras heltidssyssla för sex år framåt. 

– När vi började hade vi inte hört talas om något som ”kristen musik”. Vi började spela på krogar och klubbar och senare också på skolor, universitet och i fängelser. Snacken mellan låtarna var minst lika viktiga som musiken och ibland kunde presentationen av nästa sång ta 10–15 minuter. I praktiken förkunnade vi evangeliet, och det är spännande att än i dag träffa människor som kom till tro genom den här verksamheten.

Författandet av egna böcker kom som en naturlig följd av musicerandet. Saken var den att bandet per post fick in stora mängder frågor om sådant som de hade berättat i sina mellansnack – när det var som livligast fick de avdela en dag per vecka för att skriva svar på alla dessa frågor. Så småningom insåg John Dickson att de bästa svaren han hade gett gott kunde ges ut i bokform, vilket också skedde.

Det har nu gått många år sedan musikertiden, men för John Dickson är och förblir grundmålsättningen fortsättningsvis densamma:

– Oavsett yttre former vill jag göra Jesus Kristus känd. 

 

Sämre än du kunde tänka dig 

John Dickson har varit med om att producera ett flertal dokumentärer. Den senaste, som utkom år 2018, har tilldelats den intresseväckande undertiteln How the Church is Better and Worse Than you Ever Imagined (på svenska: Hur kyrkan är bättre och sämre än du någonsin kunde tänka dig). 

– Det är viktigt att vara ärlig och kunna erkänna de många stora oförrätter som har gjorts inom kristendomen. Först då kan man med samma ärlighet betrakta allt det goda som har vuxit fram genom den kristna tron, sådant som ligger till grund för allt det goda i västvärlden.

Upplägget för tankarna till evangeliernas många gånger krassa skildringar av inte minst lärjungarnas oövertänkta uttalanden och handlingar, som samtidigt tenderar att öka trovärdigheten. 

– Responsen på dokumentären har varit mycket god från allmänhetens håll. Den enda egentliga kritiken har faktiskt kommit från kristet håll. 

Den som vill bekanta sig mer med nämnda dokumentärprojekt kan gå till den här webbplatsen: https://www.publicchristianity.org/fortheloveofgod/

 

Stationerade i Aten 

Utöver besöket på Alltid redo! kommer John Dickson också att gästa motsvarande konferenser i både Norge och Danmark. Vad förväntar han sig av sin tid i de nordiska länderna? 

– Jag ser fram emot att träffa människorna och se de öppna landskapen. Flera av mina vänner har besökt Norden och berättar om mycket gott.

Samtidigt är Dickson medveten om att länderna med korsmärkta flaggor befinner sig i snabb förändring. 

– De nordiska länderna går på många sätt i bräschen för vandringen mot det post-kristna. Under de senaste 50 åren har det skett en dramatisk nedgång när man ser på statistiska uppgifter om kyrkan i de nordiska länderna. Ni lever i Aten – inte i Jerusalem. 

Med det sistnämnda syftar John Dickson på hur vi inte längre kan förvänta oss att omgivningen har kännedom om och erfarenhet av den kristna tron. Paulus använde olika retorik beroende på om han talade till judar eller hedningar (det vill säga icke-judar), och även vi är kallade att i ord och handling kommunicera evangeliet så att det kan tas emot och väcka liv – så att Jesus Kristus blir känd. Förhoppningsvis kan den kommande Alltid redo!-helgen verka inspirerande på detta sätt.

 

Artikeln är skriven av David Forsblom och ingick i Sändebudet 9/2019.