Sumba-vattenprojekt-GSSLEF kan med glädje meddela att insamlingen av medel för borrningen av borrhålet och punputrustningen har lyckats över förväntan. Drygt 30 000 euro har influtit i bidrag från en samfälllighet, ett storföretag, flera småföretag och ensilda personer. Ett stort tack till er alla!

Den 18 februari 2020 borrades de sista metrarna av ett nytt Sumba borrhål invid Rukongo missionsstation i Kenya. Det förra borrhålet borrades 2013 men sinade efter en tid. Det nya hålet är 163 m djupt.

Missionär Alf Wallin meddelar  att det nya borrhålet ger bra med vatten. En grov test gav 4500 liter/h. Det är dessutom vatten från ådror som ligger mycket djupt nere. Det mesta vattnet kommer på mellan 120–130m:s djup. Borrandet har skett i berg ända från 30 m vilket är mycket bra.

Vattnets smak är också bra. En test av vattenkvaliteten visade också att vattnet också uppfyller alla hälsoaspekter.

Nu återstår arbetet med att installera en solcellspump och bygga torn och installera solceller för att driva pumpen.