Med hänvisning till rådande undantagstillstånd inhiberas alla offentliga möten som SLEF arrangerar under perioden 18.3–13.5.2020.
• Vissa möten hålls dock med enbart medverkande på plats och dessa streamas, vilket innebär att de är tillgängliga på nätet bara vid en viss, given tidpunkt. Om streamingen meddelas närmare på SLEF:s webbplats och via sociala medier.
• Vissa andakter bandas och läggs regelbundet ut på SLEF:s webbplats, där de kan avlyssnas när som helst på adressen: http://www.slef.fi/resurser/ljudfiler/andakter

I övrigt hänvisas till myndigheternas och andra rådande direktiv.

Fortsätt gärna alla goda vanor att regelbundet understöda SLEF:s verksamhet! Här finns kontouppgifter! Verksamheten med böcker och tidskrifter går vidare. I utlandet och i hemlandet fortsätter verksamheten dels som förr, dels genom nytänkande.

Information om stiftskollekten 5.4.2020 till SLEF:s missionsarbete i Etiopien finns här!

En hälsning från verksamhetsledare Albert Häggblom med anledning av coronapandemin finns här.

Tips för hur ni kan hålla ihop er grupp i undantagstider finns här.

Vi får fortsätta att förtrösta på Guds beskydd och trofasthet och att visa varandra omsorg. I Psaltarpsalmen 91 läser vi: Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på."