SLEF följer med utvecklingen av coronapandemin, följer myndigheternas anvisningar och  fattar vid behov nya beslut om hur de ska implementeras i verksamheten.

Fortsätt gärna alla goda vanor att regelbundet understöda SLEF:s verksamhet! Här finns kontouppgifter! 

Hälsningar från SLEF:s ledning med anledning av coronapandemin:
• verksamhetsledare Albert Häggbloms hälsning finns här.
ordförande Ingvar Dahlbackas hälsning finns här.
hemlandsledare Tomas Klemets hälsning finns här.
missionsledare Brita Jerns hälsning finns här.
ekonomichefen Solveig Nylunds hälsning finns här.

Coronapandemin inverkar på SLEF:s verksamhet. Här hittas två dokument med anledning av pandemisituationen och barn- och ungdomslägren: Pandemisituationen och lägerverksamheten i SLEF och Pandemisituationen och SLEF:s lägerområden.

Vi får fortsätta att förtrösta på Guds beskydd och trofasthet och att visa varandra omsorg. I Psaltarpsalmen 91 läser vi: Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på."