SLEF följer med utvecklingen av coronapandemin, följer myndigheternas anvisningar och fattar vid behov nya beslut om hur de ska implementeras i verksamheten.
SLEF:s ledningsgrupp har beslutit att SLEF:s verksamhet fortgår, men med särskild hänsyn till coronaläget.
Fortsättningsvis gäller de allmänna rekommendationerna om ansiktsmask, tillräckliga avstånd mellan deltagarna, god handhygien samt uppmaningen om att stanna hemma om man har några förkylningssymptom. Servering bör undvikas där coronaläget är sämre.

I november 2020 råder i Larsmo, Närpes, Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad förbud mot offentliga samlingar med över 10 personer. Övriga delar av Vasa sjukvårdsdistriktsområde är allmänna samlingar med över 20 personer förbjudna men de kan ordnas utan övre gräns under förutsättning att man förmår trygga säkerheten.
I december 2020 gäller i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Birkaland och Mellersta Finland att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas för över 50 personer inomhus och i avgränsade områden utomhus om deltagarnas säkerhet kan tryggas.
Mellan 23 november och 13 december 2020 förjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Fortsätt gärna alla goda vanor att regelbundet understöda SLEF:s verksamhet! Här finns kontouppgifter! 

Hälsningar från SLEF:s ledning med anledning av coronapandemin:
• verksamhetsledare Albert Häggbloms hälsning finns här.
ordförande Ingvar Dahlbackas hälsning finns här.
hemlandsledare Tomas Klemets hälsning finns här.
missionsledare Brita Jerns hälsning finns här.
ekonomichefen Solveig Nylunds hälsning finns här.

Viktig information om verksamheten i SLEF Vasa (lokalavdelningen i Vasa) 1-30.11.2020 finns här.

Vi får fortsätta att förtrösta på Guds beskydd och trofasthet och att visa varandra omsorg. I Psaltarpsalmen 91 läser vi: Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på."