SLEF följer med utvecklingen av coronapandemin, följer myndigheternas anvisningar och fattar vid behov nya beslut om hur de ska implementeras i verksamheten.
SLEF:s ledningsgrupp har beslutit att SLEF:s verksamhet fortgår, men med särskild hänsyn till coronaläget.
Fortsättningsvis gäller de allmänna rekommendationerna om ansiktsmask, tillräckliga avstånd mellan deltagarna, god handhygien samt uppmaningen om att stanna hemma om man har några förkylningssymptom. Servering bör undvikas där coronaläget är sämre.

Under tiden 23 februari till 14 mars 2021 förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över sex personer i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt om de ordnas på ett sätt som följer anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet om att hålla avstånd och tillämpa god hygien.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) deltagare. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med max. 10 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar 21.9.2020. Under perioden 2.3–31.3 sänks gränsen för offentliga och privata samlingar inom Vasa sjukvårdsdistrikt till max. 6 personer. Inom Mellersta-Österbottens sjukvårdsdistrikt är gränsen tillsvidare dock 20 personer.
Här kan du läsa viktig information om verksamheten i SLEF Vasa.

I Egentliga Finland får högst 10 personer delta i inomhustillställningar fram till 10 mars 2021.

Ålands landskapsregering har gett följande beslut enligt smittskyddslagen: Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster fr.o.m. 20.02.2021: begränsa med max 10 personer inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020. Den 20.2.2021 gavs därtill följande rekommendation: Rekommendation om att begränsa privata tillställningar inomhus till max 10 personer, t.o.m 11.03.2021.

Fortsätt gärna alla goda vanor att regelbundet understöda SLEF:s verksamhet! Här finns kontouppgifter! 

Hälsningar från SLEF:s ledning med anledning av coronapandemin:
• verksamhetsledare Albert Häggbloms hälsning finns här.
ordförande Ingvar Dahlbackas hälsning finns här.
hemlandsledare Tomas Klemets hälsning finns här.
missionsledare Brita Jerns hälsning finns här.
ekonomichefen Solveig Nylunds hälsning finns här.

Vi får fortsätta att förtrösta på Guds beskydd och trofasthet och att visa varandra omsorg. I Psaltarpsalmen 91 läser vi: Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på."