SLEF:s styrelse beslöt vid sitt sammanträde 25.4.2020 att flytta fram både SLEF:s årsfest och SLEF:s missionsfest med ett år.

Detta innebär att årsfesten år 2021 hålls i Pedersöre 1–4.7.2021. Planeringen av en alternativ årsfest i slutet av juni 2020 som streamas med bild och ljud har påbörjats.

Missionsfesten 2021 hålls i Nagu 6–8.8.2021. Planeringen av en alternativ missionsfestvecka i början av augusti 2020 som streamas / bandas med bild och ljud har påbörjats.

SLEF:s styrelse beslöt även att familjelägret på Klippan sommaren 2020 inhiberas på grund av pågående coronapandemi.