Mediciner, sjukhustransport, filtar, mat, förbön, bibelläsning och själavård …

Bonor-och-ris-utdelning-Kenya-ChamillaSjobackaÅrets advents- och julgåva ger vi till nödhjälp i Kenya. I Kenya har coronatiden åtföljts av gräshoppssvärmar, översvämningar och fattigdom.
Gåvan används både för konkret nödhjälp och kontakter med de nödställda via SLEF:s missionärer och lokala diakonissor

Tack för din gåva! Må Gud välsigna givare och mottagare!

Vad ger vi?
Konkret hjälp enligt behov, samtalshjälp med tystnadsplikt.

Betalningsuppgifter:
IBAN: FI45 4055 1120 0020 96 BIC: HELSFIHH
Mobile Pay nr: 74262

Mottagare: SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.)
Meddelande: Advent 2020 samt din egen församling!

Insamlingstillstånd: Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1–31.12.2020