RYP-BJernBidra till utbildning av hantverkare i Kenya!

Yrkesskolan Rukongo Youth Polytechnic (RYP) vid stranden av Viktoriasjön i västra Kenya utbildar hantverkare. Årets fastegåva samlar medel för att utbilda byggnadsarbetare, skräddare, snickare och datanomer. Som vägkost för livet får de studerande också höra evangeliet om Jesus Kristus!

Tack för din gåva! Må Gud välsigna givare och mottagare!

Bankkonto: IBAN: FI45 4055 1120 0020 96; BIC: HELSFIHH
Mobile Pay: 74262
Ange under ”meddelande” SLEF, fastegåvan 2021 samt din egen församling!

 

Tillståndsnummer:
Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2020/6234 för tiden 1.1–31.12.2021