Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 23.3.2019 i Helsingfors:

 • Nya medlemmar. Styrelsen har antagit tre nya medlemmar i SLEF.
 • TV-serie. Jakobstads TV, med Fredrik Sandberg i spetsen, har producerat en TV-serie från SLEF:s årsfest 2018 i Terjärv. Serien omfattar ett tiotal program á ca 60 minuter. Från mars månad 2019 har programmen sänts av lokal-TV-kanalerna Jakobstads TV, Kristinestads TV och Malax TV. Programmen är också tillgängliga på Malax TV:s webbplats www.malaxtv.fi/videoarkivet.
 • Verksamhetsberättelse. Styrelsen har godkänt verksamhetsberättelsen för år 2018. Bokslutet för år 2018 har godkänts för revision.
 • Sommarteolog. Simon Jern har kallats till sommarteolog för två månader i SLEF sommaren 2019.
 • Sommararbetare. SLEF:s ledningsgrupp har utsett SLEF:s sommararbetare 2019 och de sommaranställda på lägerområdena Fridskär och Klippan.
 • SLEF:s årsfest 2020. Noterades med tacksamhet att Pedersöre församling och SLEF:s avdelning i Jakobstad har tackat ja till värdskapet för årsfesten 2020.
 • Avslutande av tjänst. Den tjänstledige distriktsprästen Samuel Erikson har sagt upp sig från sin tjänst från 1.8.2019.
 • Distriktssekreterare. Styrelsen beslöt att kalla Anna Dahlbacka som distriktsekreterare för SLEF Norra på 50 % deltid från 1.8.2019–31.12.2020. Dahlbacka har tackat ja till kallelsen.
 • Reserapport. Styrelsen har tagit del av missionsledningens rapport från tjänsteresan till Kenya och Etiopien 22.1–8.2.2019 samt från tjänsteresan i Främre Asien 6–12.3.2019.
 • Bokcafé vid Station 1. Ida-Maria Österbacka har anställts som projektsekreterare på 8 % deltid för tiden 1.4–31.12.2019 för den planerade bokcaféverksamheten på Station 1 i Jakobstad. Styrelsen beviljade även medel för apparatur och uppsnyggande av lokalen Station 1.
 • Missionärer i Etiopien. Styrelsen beslöt att kalla Heidi och Evans Orori för en ny period som missionärer i Etiopien från år 2020 till sommaren 2022. Familjen Orori har tackat ja till kallelsen.
 • Avslutande av arbetsperiod. Styrelsen har fastslagit tidpunkten för missionär Ingrid Mutais avslutande av arbetsperiod i Kenya till 23.6.2019 varvid anställningen i SLEF upphör. Hemkomsten är planerad till slutet av maj månad. Styrelsen beslöt att senare återkomma till Mutais avtalsenliga resetjänst.
 • Söndagsskolmaterial på engelska. Hillevi Lasén har under våren arbetat två månader med textbearbetning av ett söndagsskolmaterial på engelska i tre årgångar som planeras tryckas och utgivas i Kenya.
 • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2019 är 18.5, 21.9 och 23.11.2019.

Albert Häggblom

styrelsens sekreterare