Klemets-Tomas-06Kära vänner!

Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, i syndares ställe lider. (Psb 59:1)

Jag skriver detta i Stilla veckan 2020. Under normala förhållanden skulle en hälsning som den här ha en tydlig andlig prägel. Nu är läget långt ifrån normalt. De rådande undantagsförhållandena påverkar oss alla och livet är inte som förr. I dessa speciella tider har SLEF:s ledningsgrupp beslutat att vi skriver en hälsning till er varje vecka, åtminstone till att börja med.

Läs mer ...

Haggblom-Albert-19-0Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig (Luk 21:28).

Coronapandemin breder ut sig och förvärras i skrivande stund dag för dag. Hur ska vi tolka det som nu sker?

Ärligt sagt vet jag det inte. Men jag tänker att vi bör försöka följa med det som sker i ljuset av Guds ord, Bibeln. Coronapandemin torde vara ett av de tidens tecken som vi som kristna bör notera som något som förebådar att Jesu återkomst närmar sig. 

Läs mer ...

Hopringtmote-BJernVerksamhetsgrupper som inte kan samlas under epidemin kan fortfarande hålla ihop med hjälp av tekniken. Det kan förstås göras på många sätt genom olika appar. Men också i sin enklaste form är telefonen mycket användbar.

Från radion kommer tipset att man kan ordna ett cirkulerande system där gruppens ledare först ringer upp en person från gruppen. Detta kan alltså göras under den tid då gruppen brukar samlas.

Gemenskapen får man genom att vardera delar med sig något ur sin vardag. Den uppringda personen ringer därefter vidare till nästa person i gruppen och så vidare. Den sista i kedjan kan ringa upp ledaren, om man så vill.

Den andliga biten fås genom att ledaren läser upp ett bibelord till den som hon eller han ringt upp, till exempel ur Dagens lösen eller ur sin bibel. Bibelstället ges sedan från person till person och var och en kan efteråt återkomma till bibelstället i lugn och ro.

Gåvan till SLEF kan betalas in på banken eller via MobilePay. För kontanter fungerar fortfarande sparbössor!

De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Apg 2:42

Med hänvisning till rådande undantagstillstånd inhiberas alla offentliga möten som SLEF arrangerar under perioden 18.3–31.5.2020.
• Vissa möten hålls dock med enbart medverkande på plats och dessa streamas, vilket innebär att de är tillgängliga på nätet bara vid en viss, given tidpunkt. Om streamingen meddelas närmare på SLEF:s webbplats och via sociala medier.
• Vissa andakter bandas och läggs regelbundet ut på SLEF:s webbplats, där de kan avlyssnas när som helst på adressen: http://www.slef.fi/resurser/ljudfiler/andakter

I övrigt hänvisas till myndigheternas och andra rådande direktiv.

Fortsätt gärna alla goda vanor att regelbundet understöda SLEF:s verksamhet! Här finns kontouppgifter! Verksamheten med böcker och tidskrifter går vidare. I utlandet och i hemlandet fortsätter verksamheten dels som förr, dels genom nytänkande.

Hälsningar från SLEF:s ledning med anledning av coronapandemin:
• verksamhetsledare Albert Häggbloms hälsning finns här.
ordförande Ingvar Dahlbackas hälsning finns här.
hemlandsledare Tomas Klemets hälsning finns här.
missionsledare Brita Jerns hälsning finns här.
ekonomichefen Solveig Nylunds hälsning finns här.

Notera även följande angående SLEF:s årsfest, familjeläger och missionsfest!

Tips för hur ni kan hålla ihop er grupp i undantagstider finns här.

Trots coronapandemin kommer många av SLEF:s planerade barn- och ungdomsläger att kunna ordnas, om än på ett lite annorlunda sätt än vanligt. Här hittas två dokument med anledning av pandemisituationen och lägren: Pandemisituationen och lägerverksamheten i SLEF och Pandemisituationen och SLEF:s lägerområden.

Vi får fortsätta att förtrösta på Guds beskydd och trofasthet och att visa varandra omsorg. I Psaltarpsalmen 91 läser vi: Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på."

Arsfesten-2019-Misjonikoor

Under vårvintern sänds åtta tv-program från SLEF:s årsfest som hölls den 27–30 juni 2019 i Kristinestad. Programmen sänds söndagar kl. 16–17 i Kristinestads TV (Sideby–Vasa) och söndagar kl. 18–19 i JTVP (Jakobstadstrakten). Dessutom kan programmen streamas via Malax TV:s videoarkiv.

SLEF-logo-RGB-0Vid Lutherska Evangeliföreningens i Finland årsmöte den 6 juli 1922 fattades beslut om en delning av föreningen på språklig grund. Den gamla föreningen fortsatte som en enspråkigt finsk förening och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) grundades för att betjäna den svenskspråkiga befolkningen i vårt land. Detta betyder att SLEF fyller 100 år sommaren 2022.

Inför 100-årsjubileet önskar vi undertecknade samla in uppgifter rörande den roll som SLEF i egenskap av kristen organisation har spelat hos dem som i olika sammanhang har kommit i kontakt med föreningen. Detta gäller inte minst dess medlemmar, vänner och sympatisörer. Av den anledningen har föreliggande frågelista utarbetats. Via den hoppas vi att få vetskap om vilken betydelse föreningen har tillmätts och tillmäts av enskilda personer på det arbetsfält där föreningen har varit och är verksam. Tyngdpunkten i frågelistan ligger på frågor som har med delaktighet, engagemang och identitet att göra. Genom de svar som ges på frågorna hoppas vi kunna samla in berättelser om sådana erfarenheter och minnen som informanterna har betraktat som viktiga i sina kontakter med föreningen.

Läs mer ...

Sumba-vattenprojekt-GSSLEF kan med glädje meddela att insamlingen av medel för borrningen av borrhålet och punputrustningen har lyckats över förväntan. Drygt 30 000 euro har influtit i bidrag från en samfälllighet, ett storföretag, flera småföretag och ensilda personer. Ett stort tack till er alla!

Den 18 februari 2020 borrades de sista metrarna av ett nytt Sumba borrhål invid Rukongo missionsstation i Kenya. Det förra borrhålet borrades 2013 men sinade efter en tid. Det nya hålet är 163 m djupt.

Missionär Alf Wallin meddelar  att det nya borrhålet ger bra med vatten. En grov test gav 4500 liter/h. Det är dessutom vatten från ådror som ligger mycket djupt nere. Det mesta vattnet kommer på mellan 120–130m:s djup. Borrandet har skett i berg ända från 30 m vilket är mycket bra.

Vattnets smak är också bra. En test av vattenkvaliteten visade också att vattnet också uppfyller alla hälsoaspekter.

Nu återstår arbetet med att installera en solcellspump och bygga torn och installera solceller för att driva pumpen.

IMG 3845

SLEF söker sommararbetare för olika uppgifter till hela sommaren 2020Du kan ännu anmäla ditt intresse att vara hjälpledare och instruktör för Klippans äventyrsbanor. Ansökningstiden för de andra jobben gick ut 1.3.2020. 

Läs mer ...

Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 17.1.2020 i Vasa.

Läs mer ...

Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 23.11.2019 i Åbo.

Läs mer ...