Oravais-14.08.08-GoranS-6

SLEF:s missionsfest i Oravais inleddes fredagen den 8 augusti 2014 för att pågå fram till söndagen den 10 augusti. Redan på fredagskvällen samlades över 500 personer i Oravais kyrka. Till helgen väntades ännu flera deltagare. Årets missionsfest hade temat Gör evangeliets hemlighet känd! och ett mångsidigt program med bibelstudier, missionärers berättelser, sång och musik, utställningar, nattcafé m.m. Barnen och ungdomarna hade delvis sitt eget program.

• SLEF:s missionsfestbroschyr 2014 ›

Friluftsmote-Replot-2014.07.20-BJernEtt femtiotal personer samlades till friluftsmöte på gården hos Ann och Tom Mattsén i Replot högsommarsöndagen den 20 juli 2014.

Läs mer ...

Fam-14.07.10-GoranS-6

Det årliga familjelägret på SLEF:s lägerområde Klippan i Nykarleby är ett läger som många gärna återvänder till. Årets upplaga av familjelägret – med drygt 400 deltagare och temat Bröd – körde igång torsdagen den 10 juli 2014 för att pågå fram till söndagen den 13 juli.

Läs mer ...

Safari-14-Lambwe-youth-camp-gruppfoto-2014-JamesMboriSafari-14 deltog 5–6 juli i en ungdomsweekend i Lambwe församling, några kilometer från Rukongo missionsstation. Safari-14 medverkade med sång och drama.

Tillsammans med de kenyanska ungdomarna deltog de i bibelundervisning och spelade volleyboll
.

Läs mer ...

Arsmote-14.06.27-Narpes-AstaS-2Fredagen den 27 juni kl 14.30 inleddes Svenska Lutherska Evangeliföreningens årsmöte 2014 i Närpes simhalls festsal, dit 84 medlemmar hade sökt sig för att ta del av verksamhetsberättelse och bokslut för år 2013, välja styrelsemedlemmar för de i tur avgående samt fastställa verksamhetsplan för år 2015.

Läs mer ...

Safari-14-pa-samburumarknad-i-Maralal-EGaddaSafari-14 besöker Samburu och bekantar sig med bibelöversättningsarbetet och de kristna där.

På marknaden i Maralal kan man köpa typiska samburufiltar.

Läs mer ...

Safari-14-crossing-the Equator-2014.06.17

Safari-14 korsade ekvatorn 17.6.2014 på vägen mot Samburu.

Läs mer ...

Safari-14-vid-fottvagningsplatsen-vid-Uskudarmosken-2014.06.10-TSUngdomsresan Safari-14 inleddes med ett några dagars besök i Istanbul.

Här är Safarigruppen samlad vid fottvättningsstället vid moskén i Üsküdar på den asiatiska sidan av Bosporen.

Läs mer ...

Evangelicum-14.05.14-TV-GoranS-6

Onsdagen den 14 maj 2014 bandade Ungdomskören Evangelicum två TV-program i Yles studio i Vasa. Programmen, som är 45 minuter långa, ingår i serien Sjung av glädje och kommer att sändas i Yle Fem den 19 oktober och den 16 november 2014 kl 14.20.

Initiativtagare och regissör för serien Sjung av glädje är redaktör Leif Lindgren vid KCSA. Serien omfattar fyra sångprogram, två med Ungdomskören Evangelicum och två med kören Ichtys. Programledare i serien är pastor Per Stenberg. Förutom körsånger innehåller varje program också ett antal kristna allsånger som sjungs av en studiopublik.

Arsfesten-13.06-Malax-GoranSFrån och med söndagen den 9 mars 2014 sänds en programserie med rubriken Evangelium – Guds kraft över de österbottniska lokal-tv-kanalerna.

Serien består av fjorton program från SLEF:s årsfest 2013 i Malax.

Sändningstiderna är följande:

Malax TV, söndagar kl 18.00
Jakobstads TV, söndagar kl 18.00
Kristinestads TV, tisdagar kl 19.30, repris fredagar kl 19.30
Årvas TV, söndags- eller torsdagskvällar (se textslingan)

OBS: Programmen kan också ses på Malax TV:s webbplats www.malaxtv.fi.