SLEF publicerar ett par gånger i året ett så kallat terminshäfte där verksamheten på central och regional nivå presenteras.

Utförligare detaljer om verksamheten hittas sedan under året på SLEF:s webbplats, i separata folders och annan aktuell annonsering.

Det aktuella terminshäftet finns här!