Barn- och vuxenläger; Fridskär

Från fredag 12.08.2016 16:00 till lördag 13.08.2016 18:00

Välkommen med på läger om du känner ett eller flera barn som gärna skulle komma med på ett lägerdygn tillsammans med en vuxen.
Lägret börjar med mat fredag kl16 och slutar i o m en samling för allmänheten på lördag kl.18.
Info och anmälan via www.slef.fi eller ungdomssekreterare Ingrid Jern.