Tonårsläger, Fridskär

Från onsdag 10.08.2016 00:00 till torsdag 11.08.2016 00:00

Lägerdygn för tonåringar. Mer info på www.slef.fi