Syföreningsdag, Fridskär

Tisdag 28.06.2016 13:00

kl.13 Syföreningsdag med Lars Lövdahl och missionsprogram av Rut Åbacka. Majgret Lillsjö, mötesledare.