Fridskärsdagen

Söndag 31.07.2016 12:00

31.7 Fridskärsdagen
12.00 Högmässa. Boris Sandberg, predikan.
13.30 Mat och kaffe. Anmäl dieter på förhand.
15.00 Sångsamling. Birgitta Sarelin presenterar och leder sångerna.