Lördagssamling, Fridskär

Lördag 13.08.2016 18:00

kl18 Lördagssamling med Joel Snickars som talare. Alf o Kristina Örn, mötesledare.
Samtidigt avslutning på barn- och vuxenlägret. Barnprogram med Slefs sommararbetare.