Missionsdag, Fridskär

Lördag 20.08.2016 16:00

20.8 Missionsdag
16.00 Motionsjippo för ung och gammal på alla konditionsnivåer.
17.30 Mat för missionen
19.00 Kvällssamling med tala Bertel lindvik och Samuel Erikson.
          Britt-Mari och Gun-Helen, sång och missionsbokloppis.
          Bernt Snickars, mötesledare.