Villaavslutning, Fridskär

Lördag 27.08.2016 19:30

kl.19.30 Villaavslutning med Leif Erikson och David Forsblom som talare.
             Sångprogram med Kritstian Sjöbacka.