Stengrunden, Fridskär

Lördag 03.09.2016 19:00

kl19 Stengrunden. Presentation av boken samt frilmförevisning på stora skärmen.
Mats och Ulrika Åbonde, mötesledare.