Möte, Vårdö bönehus

Lördag 09.07.2016 13:00

Välkommen med på möte i Vårdö bönehus! Samlingen fungerar också som avslutning på tonårslägret på Vårdö. Samuel Erikson predikar.

Kontaktperson: Maria Boström
Mobil0457 343 3266