EvangeliKIDZ, övning, Efo

Från lördag 25.03.2017 15:00 till lördag 25.03.2017 17:00

EvangeliKIDZ (=SLEF:s barnkör) övningseftermiddag på Efo
Dir. Sabina Sjöbacka
Pianist, Felix Lindvik