Elevförbundsfest, Efo

Från söndag 26.03.2017 14:00 till söndag 26.03.2017 16:00

Evangeliska folkhögskolans elevförbundsfest, tal, medlemsintagning, musik, möjlighet att uppvakta skolan med anledning av 90-årsjubiléet.
Servering kl 16