EvangeliVox, övningsdag, Vasa

Från söndag 05.11.2017 14:00 till söndag 05.11.2017 17:00

EvangeliVox är SLEF:s kör för vuxna i alla åldrar. Kören träffas några gånger per termin på olika ställen i Österbotten. Kören leds av Mikaela Malmsten-Ahlsved. Niklas Lindvik fungerar som körens pianist.

Övning på Efo kl 14-17  (kaffepaus)