GloriaDei-mässa, Vasa

Från söndag 08.10.2017 17:00 till söndag 08.10.2017 18:30

Mässa med nattvard. Skilt program för barnen under predikan.
Liturg: Kristian Norrback, predikan: Simon Jern
Tema: ”Jesus frigör”
Sång av studerande från Efo