GloriaDei-mässa, Vasa

Från söndag 19.11.2017 16:00 till söndag 19.11.2017 17:30

OBS tiden: kl 16.00!
Mässa med nattvard. Skilt program för barnen under predikan.
Liturg och predikant: Marcus Jakobsson
Tema: ”Jesus kommer”
Sång av EvangeliKIDZ