Pensionärssamling, Vasa

Onsdag 15.11.2017 13:00

Pensionärssamlingarna hålls en gång per månad. Innehållsmässigt kan samlingarna behandla någon biblisk person, en krissituation i livet, en reseupplevelse m.m. Förutom intressanta föredrag kommer sånggrupper eller sångare att förgylla gemenskapen liksom också gott kaffe och dopp.

Välkommen med!

Kontaktperson: Bengt Djupsjöbacka

tfn. 050-3384832