Julfest, Töjby

Lördag 09.12.2017 18:00

Julfest i Töjby bykyrka. Julpsalmer och sånger med Gun och Samuel Erikson. Predikan och servering.