Söndagssamling, Vasa

Söndag 14.01.2018 17:00
Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Predikan: Leif Erikson
Musik: Damsträngband

Mötesledare: Edny Fors

Missionsinformation: Brita Jern

Kollket till SLEF:s yttremission

 

Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Rom 5:1-2.
 
Livet är inte endimensionellt. Vi har ansvar och åtaganden mot familj, vänner, arbetsgivare och gentemot övrigt engagemang. Med förväntningar, förhoppningar och ibland bävan planerar vi för en framtid. Över allt detta vakar Gud.
Frid med Gud. Får vi frid med Herren med alla dessa aktiviteter och planer? Eller finns han utanför, i en annan dimension? Genom Jesus Kristus, genom den rättfärdighet som ges genom tron, har vi frid med Gud säger Paulus.
Vidare säger han att vi står i nåden och jublar i härlighetshoppet. Gud finns inte i en annan dimension. Han finns i vår dimension, i allt vad livet innebär. Han välsignar inte allt, men han förbarmar sig över alla som ber honom om hjälp.
 
Denna frihet i Kristus vill Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF:s) avdelning i Vasa förmedla genom de samlingar som ordnas på bland annat Luthersalen (Skolhusgatan 20) under vårterminen.

Notera att söndagssamlingarna inleds kl.17 med servering. Själva samlingen börjar 17.45 och avslutas ca 19.
Under GloriaDei-mässorna och söndagssamlingarna ordnas separat undervisning för barnen!

Välkommen med!

Kontaktperson:
Daniel Djupsjöbacka
Ordförande, SLEF:s lokalavdelning i Vasa

Tfn: 040-8248988