Högmässa, Vasa

Söndag 20.05.2018 12:00

Liturg och predikant: Leif Erikson

Musik: Church Hill Boys

Svenska Lutherska Evangeliföreningen arrangerar i samråd med Vasa svenska församling tre stycken högmässor i Roparnäs kyrka (Mannerheimsvägen 2) under vårterminen. Mässorna börjar kl.12 och efter mässan serveras lunch i kyrkan.

Varmt välkommen med!