Pensionärssamling, Vasa

Onsdag 18.04.2018 13:00

Tema: Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela
Gäst: Kristina Nybäck - Käld & Rune Käl

Musik: Luthersalens sång- och musikgrupp

Pensionärssamlingarna hålls en gång per månad. Innehållsmässigt kan samlingarna behandla någon biblisk person, en krissituation i livet, en reseupplevelse m.m. Förutom intressanta föredrag kommer sånggrupper eller sångare att förgylla gemenskapen liksom också gott kaffe och dopp.

Varmt välkomna!

Kontaktperson:

Bengt Djupsjöbacka

Tfn: 050-3384832