Årsmöte och samling kring Ordet, Norrnäs

Lördag 17.02.2018 17:00

Kl. 17:00 Norrnäs bönehus årsmöte, efteråt servering. Kl.18 Samling kring Ordet; Albert Häggblom, Emilia Enlund m.fl