Ungdomssamling, Vasa

Tisdag 17.04.2018 19:00

Bibelsits

Tema: När det stormar (Mark 4:35-41)

Vi är alla på väg framåt. Framåt i livet. Låt oss slå följe en bit på vägen! 
Under våren 2018 utforskar vi Guds tio bud tillsammans. 
Temat är "Tio budord - ett evnagelium". 
Genom att lära oss om buden lär vi känna vår Herre som köpt oss fria från synd! 

Ungdomar och unga vuxna samlas på tisdagkvällar kl.19 (och ibland andra kvällar)på Luthersalen, Skolhusgatan 20 i Vasa. Vi lär känna varandra och Gud bättre, läser och diskuterar bibelavsnitt, sjunger, lyssnar på undervisning och gör roliga aktiviteter. Välkommen med i gemenskapen! 


Tag kontakt vid frågor: 

Hannes Backlund 050-3067105
Samuel Klemets 044-0830035

Välkommen med!