Högmässa, Helsingfors

Söndag 12.08.2018 15:00

Högmässa i Heliga hjärtats kapell, Kristinegatan 1 i Berghäll

Liturg och predikant: Torsten Sandell
Kantor: Kai Ahola

Söndagsskola för barnen under predikan.