Högmässa, Helsingfors

Söndag 16.12.2018 15:00

Högmässa i Heliga hjärtats kapell, Kristinegatan 1 i Berghäll

Liturg och predikant: Ingvar Dahlbacka
Kantor: Kai Ahola

Söndagsskola för barnen under predikan.