Tonårsöppet, Vasa

Fredag 09.11.2018 18:30

En ny verksamhet är Tonårsöppet på EC, som drar igång nu i höst för dig som är ca 13–19 år. Tre fredagskvällar under höstterminen blir det andakt eller undervisning, aktiviteter av olika slag, servering och förstås också tid för att bara umgås, prata, be och spela spel m.m.

Tonårsöppet börjar med drop-in från 18.30 och program från 19.00. Det går bra att stanna kvar ända till kl. 23.00.

Tonårsöppet på EC ordnas 7.9, 5.10 och 9.11 i samarbete med SLEF Ungdom.

Tonårsöppet finns på Instagram som tonarsoppetec och på Snapchat! Följ!

Kontaktperson: Edny Fors
T
elefon: 050 590 4229