Centrumkväll och julfest, Vasa

Söndag 16.12.2018 17:00

Tema: Frälsningsvisshet - Bered väg för konungen
Daniel Djupsjöbacka, predikant
Maria och David Forsblom, mötesledare
Barnkör, musik
Barnprogram

---

 “Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.” Gal 3:26

Det genomgående temat för samlingarna som Svenska Lutherska Evangeliföreningens lokalavdelning i Vasa (SLEF Vasa) ordnar i höst är frälsningsvisshet. Jesus har gjort allt för oss. Han har öppnat vägen till gemenskap med Gud. I samverkan med den Helige Ande leder han oss, bevarar oss och ger oss kraft. Genom övertexten frälsningsvisshet påminns vi om Guds trofasthet. I mig finns tvivel, tvekan och osäkerhet. Hos Gud finns inte detta. Han har kallat oss till sina barn, oberoende av våra svagheter och brister. Denna kallelse består, för den är grundad i Kristus.

SLEF Vasa kommer från hösten att verka i nybyggda utrymmen i Evangeliska Centret (EC), Korsholmsesplanaden 2 i Vasa. Det skall bli intressant att hålla samlingarna i en ny festsal. Utrymmena för serveringen är fräscha och ändamålsenliga och alla smågrupper kommer att ha nya utrymmen att verka i. Som alltid vid förändringar uppstår också utmaningar som måste lösas efterhand. Det är med stor tacksamhet till Gud som avdelningens verksamhet nu flyttar. Må han och hans Ande få verka i vår gemenskap!

I samband med flytten sker några ändringar i verksamheten. Den tidigare söndagssamlingen kommer nu att heta Centrumkväll - en kväll med Jesus i centrum.

Centrumkvällarna börjar kl. 17, samma tid som GloriaDei-mässorna. Serveringen hålls efter samlingen. Centrumkvällarna påminner även delvis om GloriaDei-mässorna, så att de följer en tydlig uppbyggnad med trosbekännelse och organiserad bön. Förhoppningen är att alla skall känna sig hemma i formen - oberoende om vi firar GloriaDei-mässa eller Centrumkväll. Under Centrumkvällarna ordnas program för barnen.

Välkommen med!

Kontaktperson: Daniel Djupsjöbacka, Ordförande i SLEF:s lokalavdelning i Vasa
Telefon: 040 824 8988