Julfest, Kronoby

Söndag 16.12.2018 13:00

Julfest, medverkande Daniel Djupsjöbacka m.fl.

Kontaktperson: Bruno Holmgård, tfn 044 582 5418