Advents- och byajulfest, Åvist

Söndag 09.12.2018 15:00

Advents- och byajulfest, medverkande diakon Natascha Kanckos m.fl.

Kontaktperson: Carola Åman, e-post carola.aman (at) gmail.com