Centrumkväll, Vasa

Från söndag 24.03.2019 17:00 till söndag 24.03.2019 18:30

Tema: Herrens tjänarinna
Boris Sandberg, predikant
Anna-Lisa Rosengren, mötesledare
Johanna Wargh, musikprogram
Kollekt till SLEF:s ungdomsarbete
Barnprogram

---

Centrumkväll - en kväll med Jesus i centrum

Välkommen på Centrumkväll! Centrumkväll är SLEF Vasas huvudsamling de söndagar under terminen som inte högmässa firas. Samlingarna passar alla åldrar och barnen har skild undervisning under en del av tiden. Efter samlingen ordnas servering. Centrumkvällarna hålls söndagar kl 17 i Evangeliska Centret, Korsholmsesplanaden 2.

Välkommen med!

Kontaktperson: Daniel Djupsjöbacka, Ordförande i SLEF:s lokalavdelning i Vasa
Telefon: 040 824 8988