Missionskretsen, Vasa

Från onsdag 16.01.2019 13:00 till onsdag 16.01.2019 15:00

Missionskretsen samlas varannan vecka för att understöda Evangeliföreningens Kenyamission. Programmet består av andakt, sång och lätt gymnastik. Under våren kommer vi att följa Tom Doyles bok ”Syner och drömmar. Hur Jesus uppenbarar sig för muslimvärlden”. Under samlingarna ordnas servering samt upptas en kollekt för missionen.

Alla är välkomna med!

Kontaktperson: Maj-Len Wiklund 06 317 4747, 044 317 4748