Bönesamling, Vasa

Från måndag 22.04.2019 09:15 till måndag 22.04.2019 09:45

I början av varje vecka samlas vi till gemensam bön då vi får lägga fram
alla våra önskningar och behov inför vår Herre. Vi ber färdigt formulerade
böner, t.ex. tideböner, och fritt formulerade böner. Man kan be högt eller
tyst för sig själv.

I Psaltaren 69:14 läser vi: “Men jag ber till dig, Herrre, i nådens tid.
Svara mig, Gud, i din stora godhet, i din frälsande trofasthet.”

Kontaktperson: Gun Erikson
Telefon: 050 091 6490